Program TechnoWINDOWS

Tento software umožňuje vytvárať súbory značenia na vašom PC a značiť je pomocou riadiacej jednotky mikroúderového značiaceho stroja MULTI4.

V programe TechnoWINDOWS môžete vytvárať nové súbory, pridávať riadky sa značením, vkladať funkcie a potom zahájiť značiaci cyklus. Riadky sa značením budú značené podľa svojej pozície v súbore.

Do súborov značení možné vkladať funkcie, logá, sériové čísla, rotácie osy D, atď.

Obrazovka programu TechnoWINDOWS

Máte dotazy?

Sme tu, aby sme vám pomohli nájsť optimálne riešenie.