Program TechnoLOG: editácia súborov so značením

Tento editor log vám umožní vytvárať a editovať súbory značenia, určené pre mikroúderový značiací stroj Technomark. Obsluha programu je veľmi jednoduchá.

Na akomkoľvek PC máte po instatalaci softwaru možnosť v priebehu niekoľkých sekúnd vytvoriť svoje logo či ľubovoľné znaky. Program Technológ možné používať k tvorbe log z obrázkov vo formátoch. BMP. JPG. GIF.

Prenos dát z PC na riadiacu jednotku sa uskutočňuje cez port RS 232 (sériový port).

Obrazovka programu TechnoLOG

Máte dotazy?

Sme tu, aby sme vám pomohli nájsť optimálne riešenie.