Program TechnoExcel

Program TechnoEXCEL užívateľovi umožňuje realizovať pomocou značiaceho stroja MT4 značenie preddefinované v súbore Excel.

Software importuje informácie zo súboru Excel. Riadiaca jednotka musí obsahovať súbory značenie použité v súbore Excel a asociované s príslušným stĺpcom.

Značenie prebieha riadok po riadku, jedenkrát pre každý vybraný riadok alebo v požadovanom množstve.

Obrazovka programu TechnoEXCEL

Máte dotazy?

Sme tu, aby sme vám pomohli nájsť optimálne riešenie.