Mikroúderové značenie

Princíp mikroúderového značenia spočíva v gravírovaní značenej plochy oceľovým hrotom. Systémy určené pre mikroúderové značenie (niekedy tiež označované ako mikrobodové značenie) sa skladajú z riadiacej jednotky a značiace hlavy. Jednotka odovzdáva značiace hlave povely podľa vopred nastavených parametrov (kadencia, sila úderov a dráha, po ktorej sa hrot pri značení pohybuje).

Detail mikroúderového značenia

Systémy určené pre mikroúderové značenie (niekedy tiež označované ako mikrobodové značenie) dodávame v podobe:

  • autonómnych mikroúderových strojov, skladajúcich sa z riadiacej jednotky a značiace hlavy,
  • či ako samostatné mikroúderové nástroje pre CNC, ktoré sú riadené výrobným automatom zákazníka.

Pre aké aplikácie je mikroúderové značenie vhodné?

Mikroúderom je možné značiť veľmi široké spektrum materiálov až do tvrdosti 62 HRC. Typicky napríklad oceli, hliník, nerez, ale aj plasty, sklo, keramiku alebo drevo. Značenie na princípe mikroúdera je nájde svoje využitie hlavne v prevádzkach, kde je nutné značiť veľké série, typicky okolo 10 tisíc kusov za deň. Mikroúderové stroje Technomark umožňujú jednoduchú integráciu do výrobných liniek, preto sa často využívajú v automobilovom priemysle.

Máte dotazy?

Sme tu, aby sme vám pomohli nájsť optimálne riešenie.