">

Inteligentné mikroúderové značenie IDI

Inteligentné mikroúderové značenie IDI

Inteligentné značenie IDI - Inteligent driven impact.

IDI eliminuje problémy pri značení dielcov s významnou rozmerovou toleranciou a dokáže zaistiť rovnaké paramatry popisu pri rôznych vzdialenostiach hrotu od dielca.

Funkcia inteligentného značenia IDI je štandardnou výbavou každého mikroúderového značiaceho stroja Technomark Multi4. Systém nájde uplatnenie pri značení nerovných povrchov

IDI zabezpečuje elektronické odmeriavanie vzdialenosti raziaceho hrotu od značeného dielce a v závislosti na tom upravuje silu úderu pre docielenie konzistentného výsledku značení.

Táto funkcia ponúka dva režimy: značenie ukosených plochých dielov a značenie vlnitých alebo valcovitých plôch.

V režime mikroúderového značení plochých ukosených dielov prebieha detekcia u prvého úderu na riadku (pre celý riadok platí rovnaká vzdialenosť hrotu od dielu). V režime značenie vlnitých povrchov prebieha detekcia pre každý znak.

Detail inteligentného značenia IDI

Ďalším veľkým prínosom systému IDI je hlásenie hodnôt vzdialenosti hrotu mimo zadanú toleranciu. Veľký význam nájdeme pri integrácii mikroúderových značiacich strojov do výrobných liniek.
Ak je hodnota mimo tolerancie (zle založený diel, chýbajúci diel, zlomený hrot) riadiaca jednotka MULTI4 vysiela signál na riadiacu automat linky.

Máte dotazy?

Sme tu, aby sme vám pomohli nájsť optimálne riešenie.